24 december 2006

Op Treden


Voor de eerste keer bezocht ik de Keunekapelle te Sint-Idesbald. Na even gezocht te hebben (ik ben tegen GPS want dat verstoort het geografisch anecdotisch zoeken van een bestemming), kwamen we terecht bij de achterdeur van het tentoonstellingshuis. Via grote treden stapten we het gebouw tegemoet. Schaarse verlichting was onze bondgenoot. Binnenin was een reptrospectieve van een oud-Ieperling, schilder Eugeen Vansteenkiste. Ik had zijn dochter beloofd er eens heen te gaan. Later haalden we te Koksijde een vriend op om het kerstconcert te Oostende (orgel, koor en orkest met samenzang o.l.v. Peter Ledaine) bij te wonen. Mijn kompaan neemt al enkele jaren sommige van mijn optredens op. In de St.-Petrus en Pauluskerk konden we de trap op naar het oksaal, het was er uitgelezen warm. Het concert verliep uitstekend, het publiek was tevreden en wij dus ook. Treden helpen ons naar een hoger plan, muziek is zo'n stapsteen.

Helling:
je nodigt uit
tot betreden,
mijn stijgen
volg je.

Je offert
ruggelings
ten voeten
uit.

Op de top
overzie ik
het slingerend
pad en even
voor afdalen
verlos ik
een zwevend
gevoel.
(een vogel verlaat
mijn cel.)