05 maart 2008

Veelvraat

Ik dompel me weer onder in weelde: drie boeken moeten het ontgelden. 'Inferno' van August Strindberg, 'Geheel de uwe' van (nogmaals) Palmen en 'De Verbeelding van het Denken' (een boek over de geschiedenis van de filosofie). Naargelang de gemoedsgesteldheid neem ik één van deze drie ter hand. In mijn hoofd ontstaat dan een laagje humus waar alle thema's zich in een soep gedraaid weten. Ik houd daarvan, van die roetsjbaan van gedachten, het werkt verdovend. Ondertussen geeft dit alles me inspiratie om te componeren. De laatste tijd is Lady Inspiration heel genereus. Ik houd haar op tijd en wijlen niet meer bij. Na Nieuwjaar had ik een klein verlanglijstje opgemaakt en gaf me 2 maand per te componeren werk. Ondertussen is dat lijstje naar de maan en hebben zich een groot aantal kleinere composities zich tussen de grotere gewurmd. Hopelijk kan ik dit hoge tempo nog even aan...