24 februari 2007

Rebus

Het leven lijkt een tekenverhaal, ik doel niet op een strip maar op een gecodeerd beeldverhaal. Een puzzle dus. Elke dag draagt zijn omen en kleine morsetekens. Het is dus goed kijken, attentief zijn en onthouden. Een detectivefeuilleton heeft er niets aan.

Lapin

Soms zijn vakantieweken zoals deze krokus vrije tijd, geen oases in de werkwoestijn. Ze zijn als een hoopje zand dat met een schop weggeschept hoeft te worden. Ze zijn een karwei. En dit omdat veel huiselijk werk of andere taken gewoon opschuiven naar deze quasi lege plekken op de agenda. Maar niet geklaagd, er is enkel een kleine vloek aan het begin van de volgende werkweek, omdat de rustperiode met de stille trom verdwenen is. Maar als ik 's morgens in de tuin kijk, zie ik daar telkens weer een welkome gast. Een allochtoon zou je kunnen zeggen. Een donkerbruin (zwart voor anderen) konijn zit rustig in mijn plein grassprietjes te nuttigen. Huppelend lijkt hij uiterst vrolijk de dag te beginnen. Hij (of zij) bekommert zich om niets, zoekt wat hij vindt en is zeer welgezind. Het moet een tam beestje zijn want ik kan er zo naast gaan staan. Zonder verpinken arbeidt hij verder alsof hij uitgehongerd was. Rustpauzes kent het diertje niet, het knabbelt maar door. En je mag zeker zijn, morgen is hij daar terug.

À propos, één van deze kleine verheugende werkjes, was een recensie schrijven voor het tijdschrift Ambrozijn vzw. Onlangs vroeg men me cd’s te bespreken. Ik ging dolgraag in op deze vraag en combineer in deze stukjes mijn interesse voor muziek en literatuur. Zo ontdekte ik een derde manier om naar muziek te luisteren: 1/ men geniet 2/ men analyseert 3/ men kritiseert. Dit laatste weldegelijk dus in een klaar of minder klaar daglicht. Een eerste schijfje behelsde werk van de Vlaamse componist Ernest van der Eycken. Deze week hield ik me onledig met een opname van Nils De Caster en Yves Meersschaert .

Ik schrijf dus
Ik blijf en houd
Het papier witter
Dan wit, een pen
Zweeft trillend in
Mijn hand houdt
Zich kalm en laat
Zich leiden, ze lijdt
Aan een narcis
Geplukte bloem.