24 juli 2013

En dan

Elk jaar is er op de buslijn tussen Ieper en Abele een boekje te vinden met gedichten geschreven door poëten uit de regio. Deze bundel heet 'Het Snuisterboekje'. De Lijn wil hiermee de reizigers verrassen met info over de streek en hen wat onderhouden met poëzie. Het is een mooie manier om het lezen van gedichten te promoten. Hieronder vind je mijn bijdrage voor de editie 2013:En dan

En daar
Komt dan het
Eind – dat
Onooglijk maar
Onontkoombaar
Moment van
Inhouden.

Abrupt valt
Een gordijn
Van amen –
Een toneel
Had het
Laatste woord.

Stilte
Verstomt het
Geraas – geen
Echo van
Gewurgd geluid.

19 juli 2013

LUX

Wulvergem (of all places): een klein dorp in Heuvelland waar een paar van mijn grootouders rusten, links van de kerkingang. Een rustige plek tussen Wijtschate en Nieuwkerke. Op donderdag 18 juli was er de opening van de tentoonstelling 'LUX' waarbij kunstwerken van enkele vrienden in de kerk kwamen te hangen. Tussenin de speeches mocht ik wat improviseren op mijn harmonium. Er was veel volk: proficiat aan de initiatiefnemers!