18 januari 2007

Trekkend paard


Ik houd van zegswijzen en spreuken, zo hangt 'De Druivelaer' in mijn bureau en lees ik elke morgen wel een weerspreuk, grapje of levenswijsheid. Ook hou ik van deze spitsvondigheden in een andere taal. 'Le présent est un présent', het heden is een geschenk, 'Tomorrow is another day', morgen is een andere dag. Of iets van de bedoeïenen: 'Middernacht, het uur dat de vliegen slapen'. Dingen om zichzelf aan op te trekken, trekpaarden dus. Hoe meer talen men spreekt, hoe meer wereldbeelden men schijnt te hebben.