20 december 2007

Geminiden

1.
Deze woorden
zonder blad
maar enkel
licht verstoorbaar
op dit beeld
gezet, leest
niemand. Ze
klinken niet
en spreken
onhoorbaar van
eenzaam papier-
geritsel dat traag
gebald de hemel
scheert. Vonken
vallen dof
in een lege
prullenbak.

2.
Indianentweelingen
spelen engelen-
western, met kussen-
vlokjes schieten ze
gaten in het
zwerk. Niemand
hoort hen, het
zijn blindgangers
met witte stok, ze
weten feilloos hun
gelijnd doel: tekst-
ballonnen zonder
letter.

3.
Nachtelijke streepjes
heten warm en
onderlijnen een
wazige maan aan
niets vermoedende betekenis.
Ze weten niets
dan vergankelijkheid,
het zwart
weent zich een wegel
weg.