19 januari 2007

De wind waait (natuurlijk)

De wind is
in een slabedje
gevallen, ze ligt
ronkend te slapen en
onschuldig welvoeglijk
te doen, een draak
likt in haar hoofd
zijn groene wonden,
het zuiderwerk
lijkt afgerond.

Ik keer
mijn steven naar
het noorden, mijn
scheepshuid is
geveld.

Geen opmerkingen: