20 december 2007

Geminiden

1.
Deze woorden
zonder blad
maar enkel
licht verstoorbaar
op dit beeld
gezet, leest
niemand. Ze
klinken niet
en spreken
onhoorbaar van
eenzaam papier-
geritsel dat traag
gebald de hemel
scheert. Vonken
vallen dof
in een lege
prullenbak.

2.
Indianentweelingen
spelen engelen-
western, met kussen-
vlokjes schieten ze
gaten in het
zwerk. Niemand
hoort hen, het
zijn blindgangers
met witte stok, ze
weten feilloos hun
gelijnd doel: tekst-
ballonnen zonder
letter.

3.
Nachtelijke streepjes
heten warm en
onderlijnen een
wazige maan aan
niets vermoedende betekenis.
Ze weten niets
dan vergankelijkheid,
het zwart
weent zich een wegel
weg.

Geen opmerkingen: