11 september 2009

Kleine wereld...

Het orgelwereldje in Vlaanderen is klein, dat van Ieper warempel nog veel kleiner. Toch vond de kerkfabriek van de kathedraal er niets beters op dan op dezelfde datum als het laatste concert van Orgelkring 'Organum Yprense' vzw (dat elk jaar op dezelfde vrijdag valt) de inspeling van het heropgerichte St.-Niklaasorgel te laten doorgaan. Het gebeurt wel op 1 uur voor het concert in de St.-Pieterskerk... Toeval of niet, maar ik vind dit toch wel grof. De orgelconcerten te Ieper gaan reeds 13 jaar door op dezelfde tijdstippen in het jaar en de data verschijnen in vele publicaties en toch kan men daar geen rekening mee houden. Ikzelf als organist was heel graag op deze inspeling geweest, nu ga ik er niet naartoe. Het schijnt zelf nog niet zeker wie de organist zal zijn die het orgel inspeelt. Ik hoor alleen dat er veel koormuziek ten gehore zal gebracht worden en dat het orgel op het tweede plan komt te staan. De uitnodiging heeft me alvast niet veel wijzer gemaakt.

Geen opmerkingen: