24 juli 2013

En dan

Elk jaar is er op de buslijn tussen Ieper en Abele een boekje te vinden met gedichten geschreven door poëten uit de regio. Deze bundel heet 'Het Snuisterboekje'. De Lijn wil hiermee de reizigers verrassen met info over de streek en hen wat onderhouden met poëzie. Het is een mooie manier om het lezen van gedichten te promoten. Hieronder vind je mijn bijdrage voor de editie 2013:En dan

En daar
Komt dan het
Eind – dat
Onooglijk maar
Onontkoombaar
Moment van
Inhouden.

Abrupt valt
Een gordijn
Van amen –
Een toneel
Had het
Laatste woord.

Stilte
Verstomt het
Geraas – geen
Echo van
Gewurgd geluid.

Geen opmerkingen: