09 februari 2008

Dwangbuis

In het Guislainmuseum te Gent ging een tentoonstelling door over 'ziekte' en de manier waarop culturen en mensen daarmee omgaan. Van waar komen ze en hoe bestrijd je ze? Het complex van deze psychiatrische kliniek alleen al is architecturaal de moeite waard. De gebouwen in gewone rode baksteen, staan rond vele binnentuintjes en nodigen uit tot wandelen, reflectie en rust. De expo zelf trok op vele manieren de aandacht: bondige teksten begeleidden de vele themata op een leerrijke manier. Kunstwerken bespiegelden de vele artefacten en citaten omkaderen het geheel met doordenkers. De psychiatrie heeft door de eeuwen reeds een ganse positieve evolutie doorgemaakt.Een beter beeld rond het autisme is één der laatste verbeteringen. Ook over deze aandoening was er een interessante expositie.

Mijn hoofd
zit
vol vleugel
lam geslagen
ziel.

Geen opmerkingen: