09 mei 2008

Projectiel

9/ Sagittarius

O boog en staat
gij dan altijd gespannen
en haat gij gebogen lijnen
uitgezonderd die getorste
wilgentwijg die uw linkerarm
verlengt?

Streelt gij enkel snaar
of schiet gij pijlen
in onwetende rozenharten,
Cupido gestadig achterna?

En o schutter en hebt
gij een onfeilbaar oog
dat richt en niet en
zwichten kan voor juistheid
en mikken tot raken diep
in het vlees?

En is uw arm zo ongenaakbaar
sterk te noemen dat trillen
niet tot uw lied behoort, enkel
de muziek van het zoeven
uw oor beroerd?

En zijt gij onlosmakelijk
één, dat hout en huid
versmelten tot
onmiskenbaar uw naam?

10/ Capricornus

O arme kei

van wie je de bok zijt,

des aanstoots tot wie

het believen en de hoek

van wie het weten kan, breek

je horens op jezelf

en lijm de stukken, hard

en ongedwee stampen

je hoeven en vermorzelen

tot gruis. Briesend loop

je jezelf voorbij en kluister

je je pad aan kiezels, eet

de straat tot stenen.


11/ Aquarius

Eau, water, Wasser

en zeker man, ik ben nederig

en bewegelijk in alle

betekenissen van taal,

nat geboren en gedoemd

tot sterven tot zon.

Ik verfris hete beken
en laaf de dorstigen
van hart, een druppel
draag ik tot vloed, eb
is mijn vertrek.

Ik ben een stromende bron
en muze van de woestijn,
ik slaap een oase vol.

12/ Pisces

Ze splijten water tot

zichzelf en kleden schubben

tot maliënkolders gelaagde

huid. Vinnen vieren vrolijk

beweging en kieuwen

drinken water tot ademloze

bekers. O zo stil keren ze

horizon tot waterpas vergeten

grond.

Geen opmerkingen: