03 september 2008

Change

Het einde van de vakantie had een kleine stroomversnelling voor me in petto. Na een succesvolle en deugddoende concertreis naar Nederland (Sas van Gent, Venlo), Glasgow en Perpignan, kon ik alras starten als directeur van de Afdeling Muziek aan de Poperingse Kunstacademie. Ik heb me met volle moed in deze nieuwe taak gestort en voorspel dat ik even mijn creatieve kunstbezigheden op een lager pitje zal dienen te zetten. Maar een nieuwe uitdaging is altijd welkom! Het boeiende aan de taak is om in deze tripelfuga die de school is, één thema van samenhorigheid te promoten. Dat kunstbeleving kan via het combineren van drie takken: beeld, woord en muziek. Dit ligt in de lijn van al hetgene waar ik reeds in het verleden mee bezig was. Het houdt ook in dat ik de traditie met een creatieve toekomstvisie tracht te verenigen.

Geen opmerkingen: